Uwaga zmiana adresu Zboru
od 29 wrzenia 2018
spotykamy si przy
ul. Warszawskiej 39-41
1 pitro, lok 67
(wjazd od ul. Bniskiej)
Pozna

   wicej>>

 


Bogosaw,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

Spotkanie z br. Kaziemierzem Barczukiem

 Spotkanie z br. Kaziemierzem Barczukiem

29.06.2013r.

Mielimy przyjemno goci w naszej spoecznoci brata Kazimierza Barczuka, zaoyciela i dyrektora "Misji Polij Mnie". By to bogosawiony czas za który dzikujemy Bogu. Brat wygosi kazanie pt. "Bdcie witymi" oraz podzieli si swoimi dowiadczeniami ze suby dla narodu ydowskiego.

Po spoecznoci mielimy czas, aby podczas posiku wymieni si refleksjami, sowami zachty i bogosawiestwa. Cieszymy si z goci, którzy w tym czasie odwiedzili nasz zbór, zwaszcza z brata Kazimierza, którzy przyj nasze zaproszenie usugi.

Zachcamy do wysuchania kazania »


‹‹ powrt
                               

Chrzecijaska spoeczno - ul. Kracowa 63a, Pozna - Strona uywa plików Cookies