Z powodu ograniczeń pandemicznych spotykamy się wyłącznie on-line na Zoomie

WIĘCEJ >>


Adres:

Poznań, ul. Bnińska - budynek Stacji Kontroli Pojazdów,
WEJŚCIE 7, piętro II, lokal 67

(wjazd z ul. Warszawskiej)

 

ZOBACZ MAPĘ I ZDJĘCIE >>

   więcej>>

 


Błogosław,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

Nauczanie

Jesteśmy wspólnotą w której za nauczanie odpowiedzialni są starsi zboru. W naszym zborze gościnnie usługują również zaprzyjaźnieni bracia należący do innych kościołów protestanckich. Za jedyny pewny i wystarczający fundament wiary, i zrozumienia uznajemy Słowo Boże, które też wspólnie studiujemy.

Pragniemy by każda służba, również i nauczania była prowadzona zgodnie z Bożym powołaniem i namaszczeniem Ducha Świętego. Modlimy się, aby Bóg ustanawiał i inspirował braci przemawiających, by przez wypowiadane słowa Bóg mógł nas przemieniać i uświęcać.

Po kazaniu jest krótki czas na zadanie pytań wykładowcy. Jeżeli temat wymaga dłuższej analizy, istnieje możliwość zorganizowania debaty bądź cyklu tematycznych badań Pisma Świętego - zgodnie z myślą Apostoła Pawła „Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie.” - Pierwszy list do Tesaloniczan 5:20 (BT).

Miłość do Chrystusa zachowuje nas w zdrowych braterskich relacjach, nawet w przypadku różnic w zrozumieniu, których pragniemy, by bylo jak najmniej.

Zauważamy, że wierni, gorliwi, szczerzy, pełni Ducha bracia i siostry znajdują się na całym świecie bez względu na przynależność kościelną i zrozumienie. Wierzymy jednak, że dobre zrozumienie nauk biblijnych i dróg Bożych jest jednym ze środków pomagającym nam naśladować Chrystusa,  zgodnie ze słowami apostoła Pawła: „A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej.”  - 1 List do Tymoteusza 1,5


 

 Nauczanie
                               

Chrześcijańska społeczność Poznań - Strona używa plików Cookies