ul. Warszawska 39-41
1 piętro, lok 67
wjazd od ul. Bnińskiej, Poznań

zobacz mapkę i zdjęcie >>


   więcej>>

 


Błogosław,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

Ewangelizacja

Z niczym nie można porównać doniosłości i radości, jaką niesie ze sobą poznanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Będąc tej myśli pragniemy wypełniać słowa Jezusa „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody” Ew. Mateusza 28:19. Poznanie Boga i życie w społeczności z Jezusem jest najpiękniejszą rzeczą, jakiej człowiek może doświadczyć. Wyzwolenie od grzechów potrzebne jest każdemu człowiekowi do życia w pełni i życia na wieki. Do tego zachęcamy podczas wspólnego głoszenia Ewangelii.

"Rzekł  do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi." Dzieje Apostolskie 1:7-8


Pragniemy wypełniać te słowa głosząc Dobrą Nowinę w różnych miejscach. Ewangelię głosimy poprzez muzykę, sztukę pantomimiczną oraz żywe Słowo. Z programem ewangelizacyjnym występujemy w ośrodkach leczenia uzależnień, więzieniach, szpitalach i innych miejscach. Ewangelizacja
                               

Chrześcijańska społeczność Poznań - Strona używa plików Cookies