ul. Warszawska 39-41
1 pitro, lok 67
wjazd od ul. Bniskiej, Pozna

zobacz mapk i zdjcie >>


   wicej>>

 


Bogosaw,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

O nas

 O nas, zbr pozna, wsplnota, naboestwo

Tworzymy niewielk niezalen spoeczno wierzcych. czy nas mio do Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, którego mocy dowiadczamy w codziennym yciu. W sobotnie wieczory (z powodów praktycznych) wspólnie suchamy nauczania opartego na Pimie witym, modlimy si, wielbimy Boga i Jego Syna, dzielimy si wiadectwem ycia i wzajemnie wspieramy. W tygodniu spotykamy si w grupach domowych na rozwaaniu Sowa Boego i  przygotowaniu do suby Ewangelii.

Najistotniejsz rzecz jest dla nas oddawanie Bogu chway w codziennym yciu. Wierzymy, e czysto serca i mio z niego pynca jest celem, do którego powininno zmierza kade dziecko Boe.

Fascynacj yw relacj z Bogiem wyraamy poprzez dziaalno spoeczn, piewajc o Bogu w Domach Dziecka, Orodkach Pomocy Spoecznej, szpitalach, wizieniach i innych miejscach. Sigajc do Pisma witego staramy si by wiernymi nauczaniu Pana Jezusa. Sowo Boe jest dla nas bardzo wane. W nauczaniu stanowi ono najwyszy autorytet.


Czytaj wicej w poszczególnych zakadkach

» O nas
» W co wierzymy
» Nauczanie
» Zespó uwielbienia
» Pantomima
» Ewangelizacja
» Zajcia z dziemi
» Pytania

 
Jeli pragniesz dowiedzie si wicej - zapraszamy...

 


 

 


 O nas
                               

Chrzecijaska spoeczno Pozna - Strona uywa plików Cookies