ul. Warszawska 39-41
1 pitro, lok 67
wjazd od ul. Bniskiej, Pozna

zobacz mapk i zdjcie >>


   wicej>>

 


Bogosaw,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2


       Kontakt


Potrzebujesz modlitwy, rozmowy? Chcesz z nami uwielbi Boga? Zapraszamy

Adres:
ul. Warszawska 39-41
1 pitro, lok 67
wjazd od ul. Bniskiej, Pozna
zobacz mapk i zdjcie >>

Adres korespondencyjny
ul. Kracowa 63a
61-048 Pozna

e-mail: spolecznosc@krancowa.pl
 

Naboestwo niedzielne (Sala)
- nauczanie, wiadectwa, uwielbienie...
godzina 10:30

Naboestwo rodowe (Sala)
- Studium Pisma witego, List do Hebrajczyków
godzina 18.30

Jak dojecha? 


 Jeeli Pan domu nie zbuduje, na próno si trudz ci, którzy go wznosz. - Psalm 127,1

                               

Chrzecijaska spoeczno Pozna - Strona uywa plików Cookies