ul. Warszawska 39-41
1 pitro, lok 67
wjazd od ul. Bniskiej, Pozna

zobacz mapk i zdjcie >>


   wicej>>

 


Bogosaw,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

Witamy na stronie naszej spoecznoci

Cieszymy si, e zawitae na nasz stron. Zapraszamy Ci do internetowej "wdrówki" po tej witrynie, w celu zapoznania si z nami i nasz sub. Dowiesz si kim jestemy oraz co jest dla nas najwaniejsze. Znajdziesz informacje o naszych spotkaniach, a take bdziesz móg skorzysta z informacji i materiaów, które bdziemy tu zamieszcza.

O tym co najwaniejsze

Najistotniejsz rzecz jest dla nas oddawanie Bogu chway w codziennym yciu. Wierzymy, e czysto serca i mio z niego pynca jest celem, do którego powininno zmierza kade dziecko Boe. Pragnc uwicenia naszych serc nie chcemy jednak zapomina o nauczaniu. Staramy si pilnowa suby Sowa (wykadów, rozwaa oraz indywidualnego czytania) oraz modlitwy, nie zaniedbujc publicznego wiadczenia o naszym Zbawicielu.

Zapraszamy

Jeli chciaby porozmawia o Bogu, spotka si z innymi wierzcymi, wspiera si wzajemnie w nawizywaniu i budowaniu relacji z Jezusem Chrystusem, zapraszamy Ci na nasze spotkania, które odbywaj si w niedziel o godzinie 10:30 i rod o godzinie 18.30. Moesz te do nas napisa. Czekamy na Ciebie!
 

Aktualnoci

 

Czy Duch wity jest osob? Broszura PDF
 Czy Duch wity jest osob? Broszura PDF

Problem zrozumienia kim lub czym jest Duch wity jest skomplikowanym zagadnieniem.  Praktycznie od czasów pierwotnego kocioa, wyksztaceni, wierzcy ludzie próbowali zharmonizowa wypowiedzi Pisma witego o Bogu, Jezusie i Duchu witym, dochodzc do rónych wniosków.
Zachcamy do lektury. Pobierz boroszur w formacie PDF


czytaj wicej
19.03.2017
 19.03.2017

Zapraszamy

na kameralny KONCERT DLA PRZYJACIÓ
który rozpocznie si w niedziel, 19.03.2017 r.  o godzinie 18:00
w Poznaniu przy ul. Grunwaldzka 11, V pitro.

W programie m.in. poezja i pieni chrzecijaskie w wykonaniu zespou uwielbienia i przyjació.


Chrzecijaski Festyn z okazji Dnia Dziecka
 Chrzecijaski Festyn z okazji Dnia Dziecka

Ju po raz drugi na terenie naszego zboru odby si Chrzecijaski Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Stowarzyszenie Czymy Dobro. Odwiedzio nas okoo 50 osób, podopiecznych Stowarzyszenia oraz ich rodzin i przyjació, wspólnie bawio si z okazji tego szczególnego dnia powiconemu najmodszym.


czytaj wicej
                               

Chrzecijaska spoeczno Pozna - Strona uywa plików Cookies