ul. Warszawska 39-41
1 pitro, lok 67
wjazd od ul. Bniskiej, Pozna

zobacz mapk i zdjcie >>


   wicej>>

 


Bogosaw,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

Aktualnoci

19.03.2017
 19.03.2017

Zapraszamy

na kameralny KONCERT DLA PRZYJACIÓ
który rozpocznie si w niedziel, 19.03.2017 r.  o godzinie 18:00
w Poznaniu przy ul. Grunwaldzka 11, V pitro.

W programie m.in. poezja i pieni chrzecijaskie w wykonaniu zespou uwielbienia i przyjació.

Chrzecijaski Festyn z okazji Dnia Dziecka
 Chrzecijaski Festyn z okazji Dnia Dziecka

Ju po raz drugi na terenie naszego zboru odby si Chrzecijaski Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Stowarzyszenie Czymy Dobro. Odwiedzio nas okoo 50 osób, podopiecznych Stowarzyszenia oraz ich rodzin i przyjació, wspólnie bawio si z okazji tego szczególnego dnia powiconemu najmodszym.

czytaj wicej
15.11 Sympozjum na temat Zmartwychwstania
 15.11 Sympozjum na temat Zmartwychwstania

Serdecznie zapraszamy na sympozjum dotyczce Zmartwychwstania.
Podczas którego bdziemy mogli wysucha 3 kaza/wykadów dotyczcych Zmartwychwstania oraz spdzi czas w dobrej atmosferze. :-)

15 Listopada, sobota, zaczynamy o godzinie 12.

Plan

12:00 Rozpoczcie
12:30 - 13:30 Zmartwychwstanie jako fakt historyczny - AW
14:00 - 15:00 Znaczenie zmartwychwstania dla wszystkich ludzi - AN
Przerwa obiadowa
17:00 Wielbienie, modlitwy
17:30-18:30 Znaczenie zmartwychwstania dla dziecka Boego - RD


Pozdrawiamy
Chrzecijaska spoeczno
ul. Kracowa 63a, Pozna

czytaj wicej
18.10.2014 - Przeladowani chrzecijanie - Bieca sytuacja
 18.10.2014 - Przeladowani chrzecijanie - Bieca sytuacja

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Open Doors - organizacji udzielajcej pomocy chrzecijanom przeladowanym za wiar w Jezusa Chrystusa.

Spotkanie odbdzie si
w sobot 18 padziernika od godziny 17.


Serdecznie zapraszamy
 

01.06.2014 r. - Dzie Dziecka ze Stowarzyszeniem "Czymy dobro".
 01.06.2014 r. - Dzie Dziecka ze Stowarzyszeniem "Czymy dobro".

W minion niedziel odby si Chrzecijaski Festyn na Dzie Dziecka, w organizacji którego moglimy wesprze zaprzyjanione Stowarzyszenie "Czymy dobro".  Jak byo? Bawio si z nami ponad 50 osób. Atmosfery zabawy, przyjani i dobrych emocji nie da si odtworzy sowami, a zdjcia tylko w poowie j oddaj. Po wicej szczegóów zapraszamy na stron Stowarzyszenia. Kliknij tu>>

26.05.2014 r. - Ewangelia w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Sowa pocieszenia i wzmocnienia mogli usysze pacjenci Wielkopolskiego Centrum Onkologii podczas niedawnego koncertu Zespou "Trzeciego Dnia". W repertuarze zespou s utwory z nioscymi nadziej tekstami oraz sowami o Boej mioci i dobroci. Podczas koncertu pacjenci usyszeli równie wiadectwo osoby, któr Bóg zwycisko przeprowadzi przez chorob nowotworow.

 

czytaj wicej
11.05.2014 r. - VIII Warsztaty dla dzieci i modziey
 11.05.2014 r. - VIII Warsztaty dla dzieci i modziey

Po Wielkanocy jeszcze raz chcielimy przypomnie dzieciom o mocy Zmartwychwstaego Jezusa. Wielkanoc jest witem radosnym, bo nasz Pan pokona mier, uwolni nas od lku przed ni i da nadziej na ycie wieczne w Jego Królestwie. Dzieci podczas zaj poznay histori pustego grobu. Starsza modzie moga poznaa naukowe dowody na to, e zmartwychwstanie faktycznie si wydarzyo i jest jednym z najlepiej udokumentowanych wydarze tamtych czasów.

czytaj wicej
29.05.2014 r. - Koncert zespou "Trzeciego Dnia" w Domu Dziecka
 29.05.2014 r. - Koncert zespou "Trzeciego Dnia" w Domu Dziecka

Zespó "Trzeciego Dnia" wystpi dla ok. 50 wychowanków Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego w Poznaniu. Zespó specjalnie dla dzieci przygotowa program skadajacy si z radosnych utworów mówicych o naszym Panu Jezusie Chrystusie i tym, e ma moc zmini ycie kadego z nas.

czytaj wicej
14.04.2014 r. - Wieczerza Paska
 14.04.2014 r. - Wieczerza Paska

Najwaniejsze wito - wspomnienie mierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

czytaj wicej
05.04.2014 r. - Koncert ewangelizacyjny w ZLU w Charcicach
 05.04.2014 r. - Koncert ewangelizacyjny w ZLU w Charcicach

Po duszej przerwie, dziki Boej asce moglimy z zespoem "Trzeciego dnia" wystpi po raz kolejny w Zakadzie Leczenia Uzalenie w Charcicach koo Poznania. Bóg da nam cudowny przywilej goszenia Jego Sowa. Chcielimy przekaza pacjentom, e Boa rka nie jest za krótka, aby zmieni ich ycie i wyzwoli ich od naogów ku wolnoci dzieci Boych.

czytaj wicej
04.04.2014 r. - VII warsztaty dla dzieci i modziey
 04.04.2014 r. - VII warsztaty dla dzieci i modziey

Kolejny miesic min tak szybko ... Znów moemy widzie znajome twarze podopiecznych Stowarzyszenia "Czymy Dobro". Umiech dzieci jest tym, co sprawia, e warto wsta w sobotni poranek, spakowa kredki, bloki i inne akcesoria i poprowadzi siódme ju warsztaty.

Tym razem tematem przewodnim bya zbliajca si Wielkanoc. 

czytaj wicej
1.03.2014 r. - VI warsztaty dla warsztaty dla dzieci i modziey
 1.03.2014 r. - VI warsztaty dla warsztaty dla dzieci i modziey

Cieszym si, e ju po raz szósty w naszym zborze mogy odby si warsztaty dla dzieci i modziey prowadzone przez Stowarzyszenie "Czymy Dobro". Tym razem dzieci dowiedziay si, e Pan Jezus ma tak wielk moc, e potrafi uspokoi nawet burz na morzu. Jego moc i mio do nas s tak wielkie, e moe uciszy równie wszystkie burze w naszym yciu - szkole, domu, na podwórku czy w pracy. Wystarczy tylko do Niego przyj i o to poprosi.

czytaj wicej
Pieni LIVE

Umieszczamy kilka pieni piewanych podczas naboestwa. Pieni zostay nagrane na ywo na amatorskim sprzcie :) yczymi miego suchania oraz piewania ku chwale Boej.
piesni >>

1.02.2014 r. - V warsztaty dla warsztaty dla dzieci i modziey
 1.02.2014 r. - V warsztaty dla warsztaty dla dzieci i modziey

Tu przed feriami odbyy si V warsztaty dla dzieci i modziey prowadzone przez Stowarzyszenie „Czymy Dobro”. Ostatni miesic min tak szybko, e nim si obejrzelimy, po raz kolejny moglimy zobaczy mie, znajome twarze Podopiecznych Stowarzyszenie.
Blisko 20-dzieciorgo dzieci wspólnie piewao, bawio si i spdzao przyjemne sobotnie przedpoudnie.

Tematem, który dzieci i modzie mogli pozna podczas V warsztatów Stowarzyszenia bya przypowie o uzdrowieniu sparaliowanego. W tej historii, gdy Pan Jezus naucza w jednym z domów tum by duy, e czworo mczyzn, którzy chcieli przynie do Niego sparaliowanego przyjaciela z prob o uzdrowienie, musiao rozebra dach, bo doprowadzi go przed Mesjasza. Prowadzone zajcia plastyczne oraz zabawy sprawiy, e przypowie staa si barwna i ywo ukazujca moc Pana Jezusa, który moe odpuszcza grzech i leczy ludzi.

czytaj wicej
11.01.2014 r. - Chrzest

Cieszymy si, e Królestwo Boe powikszyo si o dwie nowe osoby. Nasi bracia – Tomasz i Sawomir 11 stycznia oddali swoje ycie Bogu okazujc to przez chrzest wodny. Ich stare ycie, jego grzechy i ograniczenia, umaro w wodach chrztu, a powstao do ycia nowe - oczyszczone i uwicone krwi Baranka.
Razem z anioami cieszymy si z ich decyzji i yczymy zwyciskiego chrzecijaskiego ycia w mocy Ducha witego.

4.01.2014 r. - IV warsztaty dla warsztaty dla dzieci i modziey
 4.01.2014 r. - IV warsztaty dla warsztaty dla dzieci i modziey

Za nami kolejne spotkanie z Podopiecznymi Stowarzyszenia „Czymy Dobro”. Po raz kolejny sala na ul. Kracowej wypenia si radosnym miechem dzieci i modziey. Jako prowadzcy cieszymy si, e moemy zaczyna Nowy Rok wanie od kolejnych, IV ju, warsztatów dla dzieci i modziey. Mamy nadziej, e rozpoczty rok przyniesie dzieciom podczas naszych zajciach wiele umiechu, beztroski i nowych ciekawych wiadomoci.

 

czytaj wicej
31.12.2013 r. - Uroczyste powitanie Nowego Roku

Koniec roku to czas refleksji i podsumowa tego, co w mijajcym roku przeylimy z Panem, czego nas nauczy, jaki cudów i prób wiary dokona.
Jak co roku, równie i teraz zborownicy oraz ich bliscy i przyjaciele mogli spotka si na sali zboru, by wspólnie poegna stary i przywita Nowy Rok.

Podczas uroczystej kolacji uczestnicy z dzikczynieniem wspominali mijajcy rok, dzielili si wiadectwami przemonej mocy Pana oraz wspólnie modlili o wane dla nich sprawy.
Cieszymy si, e równie w takich okolicznociach moemy jako zbór by jednoci i wspólnie przeywa kade kolejne, mijce lata.

czytaj wicej
06.12.2013 r. - III warsztaty dla dzieci i modziey Stowarzysze
 06.12.2013 r. - III warsztaty dla dzieci i modziey Stowarzysze

Ach co to byy za Mikoajki! nieg, mróz szczypicy w uszy, duo umiechu i serca chtne do obdarowywania. III warsztaty dla dzieci i modziey prowadzone przez Stowarzyszenie „Czymy Dobro” zbiegy si w czasie z Mikoajkami, co byo okazj do wyjtkowo obfitych paczek dla podopiecznych Stowarzyszenia. Jednak najwikszym darem, o którym dzieci usyszay podczas tego spotkania, by dar Boej mioci – narodzony Zbawiciel wiata Jezus Chrystus.

czytaj wicej
9.11.13r. - II Warsztaty dla dzieci i modziey "Czymy Dobro".

Kolejne spotkanie z podopiecznymi "Stworzyszenia Czymy Dobo" za nami, a my zamiast zmczenia czujemy coraz wicej energii do przygotowywania coraz ciekawszych zaj dla dzieci i modziey.
9 listopada po raz kolejny spotkalimy si na warsztatach „Dzie dobry w sobot”. Z radoci odkrylimy, e pamitamy imiona dzieci, a jest ich blisko trzydziecioro, oraz powoli budujemy ni wzajemnej sympatii i zaufania.

czytaj wicej
26.10 - Usuga gocia - MIcha Targosz - Zapraszamy
 26.10 - Usuga gocia - MIcha Targosz - Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na naboestwo sobotnie 26.10.2013r. (g.17)
podczas którego Sowem usuy brat MIcha Targosz.

czytaj wicej
5.10.13r. | I warsztaty dla dzieci i modziey "Czymy Dobro"

I wreszcie stao si! Po wielu tygodniach przygotowa, poszukiwa sponsorów i licznych burzach mózgów odbyy si pierwsze warsztaty dla dzieci i modziey "Dzie Dobry w sobot" prowadzone przez Stowarzyszenie "Czymy Dobro". Chcielimy, eby by to dobry dzie dla dzieci, rodziców oraz dla nas, którzy wkadamy cae serce w to przedsiwzicie. Sdzc po umiechach, udao nam si to osign.

 

czytaj wicej
05.10 - Kazanie gocia - Krzysztofa Gobiowskiego - Zapraszamy
 05.10 - Kazanie gocia - Krzysztofa Gobiowskiego - Zapraszamy

Zapraszamy serdecznie na naboestwo sobotnie 05.10.2013r. (g.17)
podczas którego kazanie wygosi brat Krzysztof Gobiowski.

czytaj wicej
28.09 - Usuga gocia - Benjamina Pogody - Zapraszamy
 28.09 - Usuga gocia - Benjamina Pogody - Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na naboestwo sobotnie 28.09.2013r. (g.17)
podczas którego Sowem usuy brat Beniamin Pogoda.

czytaj wicej
Wyjazd zborowy do elazna 13-14 wrzenia
 Wyjazd zborowy do elazna 13-14 wrzenia

Majowy wyjazd zborowy do elazna by dla wielu z nas duym bogosawiestwem, dlatego zdecydowalimy si powtórzy go jeszcze raz, tym tazem pod koniec wakacji - od 13 do 15 wrzenia. Czekaj nas w elanie dwa noclegi, sobotnie naboestwo i wiele wspólnych rozmów, spacerów i zabaw. Tematem przewodnim bd rozwaania - Czego mog nauczy si od pierwszego Kocioa czasów poapostolskich? Wszystkich chtnych serdecznie zapraszamy. Zapisy do 11 wrzenia.


Naboestwo 14 wrzenia odbdzie si w elanie.

czytaj wicej
Spotkanie z br. Kaziemierzem Barczukiem
 Spotkanie z br. Kaziemierzem Barczukiem

29.06.2013r.

Mielimy przyjemno goci w naszej spoecznoci brata Kazimierza Barczuka, zaoyciela i dyrektora "Misji Polij Mnie". By to bogosawiony czas za który dzikujemy Bogu. Brat wygosi kazanie pt. "Bdcie witymi" oraz podzieli si swoimi dowiadczeniami ze suby dla narodu ydowskiego.

czytaj wicej
Usuga gocia - pastor Kazimierz Barczuk
 Usuga gocia - pastor Kazimierz Barczuk

W najblisz sobot 29.06.2013r. o godz. 17:00 nasza spoeczno bdzie goci brata Kazimierza Barczuka, zaoyciela i dyrektora "Misji Polij Mnie". Brat podzieli si tematem ze Sowa Boego. Serdecznie zapraszamy!

czytaj wicej
Koncert w Zakadzie Karnym w Poznaniu
 Koncert w Zakadzie Karnym w Poznaniu

18.06.2013r.

Cieszymy si, e udao nam si dotrze z ewangeli do osadzonych w Zakadzie Karnym w Poznaniu. Na ul. Myskiej zagralimy koncert muzyki uwielbieniowe oraz dzielilimy si Sowem Boym. By to dla wielu bogosawiony czas. Modlimy si, aby Bóg wszed w ycia osadzonych i tchn w nie nadziej, przebaczenie i mio.

 

Wyjazd zborowy do elazna
 Wyjazd zborowy do elazna

30-31.05.2013r.

Ostatni dugi weekend spdzilimy we wspaniaym orodku chrzecijaskim w elanie koo Kociana. Wspólnie studiowalimy temat wody w Pimie witym i odpoczywalimy. By to miy czas, kiedy moglimy zobaczy jak wspaniale Bóg przemawia do nas przez wod i uksztatowanie terenu w Izraelu.

Byy te spacery, ognisko, gry i zabawy. Dzikujemy Bogu za ten czas i za pikne soce, mimo deszczowego pocztku.

Koncert w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
 Koncert w  Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu

27.05.2013r.
"Byem chory, a odwiedzalicie mnie" - Ewangelia Mat 25,35

piewajc chcielimy przekaza pacjentom prawd która dotyka naszych serc, e w Bogu i Jego asce moemy znale uzdrowienie, ukojenie i pokój nawet w najtrudniejszych chwilach, nawet wtedy, gdy zmagamy si z cik chorob. 

Podczas koncertu zespó "Trzeciego dnia", który wspótworz czonkowie naszej spoecznoci, zapiewa pieni chrzecijaskie, dzieli si Sowem Boym oraz wiadectwem osoby, któr Bóg zwycisko przeprowadzi przez chorob nowotworow.

 

 

Koncert ewangelizacyjny w ZLU w Charcicach
 Koncert ewangelizacyjny w ZLU w Charcicach

19.05.2013r.

Pan Jezus powiedzia: "Przyjdcie do mnie wszyscy, którzy jestecie spracowani i obcieni, a Ja wam dam ukojenie". Te sowa zachty brzmi szczególnie mocno w takim miejscu jak Orodek Leczenia Uzalenie. Zespó "Trzeciego dnia", w którym graj i piewaj m.in. czonkowie naszej spoecznoci, wystpi po raz kolejny w ZLU w Charcicach.

Pacjenci orodka mogli wysucha pieni penych nadziei, które przeplatane byy zwyciskimi wiadectwami wyjcia z uzalenienia oraz fragmentami Sowa Boego.

Dzikujemy Bogu za przywilej zawiadczenie o nadziei i mocy jaka jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Modlimy si za osoby, które nas suchay, które przyszy te do modlitwy, aby Bóg uczyni ich ycie wolnym od naogu.

 

czytaj wicej
   Wywietlono 1 do 30 (z 44 artykuw) Stron:  1  2  [Nastpna >>] 
 Aktualnoci
                               

Chrzecijaska spoeczno Pozna - Strona uywa plików Cookies