WIĘCEJ >>


Adres:

Poznań, ul. Bnińska - budynek Stacji Kontroli Pojazdów,
WEJŚCIE 7, piętro I, lokal 11

(wjazd z ul. Warszawskiej)

 

ZOBACZ MAPĘ I ZDJĘCIE >>

   więcej>>

 


Błogosław,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

4.01.2014 r. - IV warsztaty dla warsztaty dla dzieci i młodzieży

 4.01.2014 r. - IV warsztaty dla warsztaty dla dzieci i młodzieży

Za nami kolejne spotkanie z Podopiecznymi Stowarzyszenia „Czyńmy Dobro”. Po raz kolejny sala na ul. Krańcowej wypełniła się radosnym śmiechem dzieci i młodzieży. Jako prowadzący cieszymy się, że możemy zaczynać Nowy Rok właśnie od kolejnych, IV już, warsztatów dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że rozpoczęty rok przyniesie dzieciom podczas naszych zajęciach wiele uśmiechu, beztroski i nowych ciekawych wiadomości.

Kontynuując tematykę Bożonarodzeniową motywem przewodnim IV warsztatów dla dzieci i młodzieży była Boża miłość do człowieka objawiona w Jezusie Chrystusie.
Hasłem warsztatów był werset:
„Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.
Zajęcia muzyczne i plastyczne oraz prowadzone zajęcia edukacyjne przybliżały dzieciom i młodzieży znaczenie tych ważnych słów.
Jak co miesiąc, warsztatom towarzyszyło wiele wesołych gier i zabaw, podczas których dzieci mogły się wzajemnie poznać oraz beztrosko spędzić sobotnie przedpołudnie.

 

Na zakończenie spotkania Podopieczni Stowarzyszenia otrzymali upominki w postaci słodyczy, maskotek i innych drobiazgów. Dla rodziców przygotowano paczki żywnościowe z Banku Żywności oraz wybór odzieży i obuwia Second Hand.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą i ofiarnością wspierają działalność Stowarzyszania „Czyńmy Dobro”.

 


‹‹ powrót
                               

Chrześcijańska społeczność Poznań - Strona używa plików Cookies