Uwaga zmiana adresu Zboru
od 29 wrzenia 2018
spotykamy si przy
ul. Warszawskiej 39-41
1 pitro, lok 67
(wjazd od ul. Bniskiej)
Pozna

   wicej>>

 


Bogosaw,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

11.05.2014 r. - VIII Warsztaty dla dzieci i modziey

 11.05.2014 r. - VIII Warsztaty dla dzieci i modziey

Po Wielkanocy jeszcze raz chcielimy przypomnie dzieciom o mocy Zmartwychwstaego Jezusa. Wielkanoc jest witem radosnym, bo nasz Pan pokona mier, uwolni nas od lku przed ni i da nadziej na ycie wieczne w Jego Królestwie.

O tym piewalimy ucz si nowej piosenki "Jezus zmartwychwsta, to wykonao si!", o tym mówilimy podczas zaj i temu byy powicone zajcia plastyczne.

Dzieci podczas zaj poznay histori pustego grobu. Modzie moga pozna naukowe dowody na to, e zmartwychwstanie faktycznie si wydarzyo i jest jednym z najlepiej udokumentowanych wydarze tamtych czasów.

adna pogoda pozwolia równie na zabawy na wieym powietrzu.
 


‹‹ powrt
                               

Chrzecijaska spoeczno - ul. Kracowa 63a, Pozna - Strona uywa plików Cookies